STOPOVACIE VODÍTKO

10m nylonové tréningové/stopovacie vodítko možno rozdeliť na 4m a 6m vodítko.