TL5 PRO IR & VISIBLE BEACON

Osobný IR a viditeľný marker bol vyvinutý na detekciu a identifikáciu priateľských síl na nepriateľskom území. Signalizácia vojaka infračerveným žiarením alebo pomocou vizuálneho osvetlenia môže zabrániť priateľským požiarnym situáciám.