MAXI RECOILLES

Maxi disruptor je modulárny a bezzáklzový odzbrojovač a disruptor s tromi hlavňami
– 1″ (25,4 mm), 40 mm sýtič hlavne a 40 mm hlaveň s ústím.