MIDI PLATFORM

Robot je vybavený chápadlom, schopným dosiahnuť až 3 metre. používa sa na prístup ku všetkým dopravným prostriedkom alebo do stiesnených priestorov.