Modulárny ochranný systém

Kombinovaný dizajn vetrania proti všetkým typom biologických a chemických častíc a činidiel.