NÁVESOVÝ KONTAJNER NA BOMBY

Vysoká schopnosť potlačenia výbuchu zaisťuje, že nepoškodí ťažné vozidlo, karosériu prívesu a okolie. Ochrana pred 1, 2, 3, 5 a 10 kg TNT.