Otvorený dýchací systém

Pokročilý CBRN otvorený dýchací systém kombinuje technológiu ochrannej masky s pokročilým dýchacím prístrojom, ktorý poskytuje spoľahlivý tlak prešpecializované operácie. Vyvinuté pre neznáme prvky nebezpečného scenára.