SMALL ROBOT FOR COUNTER IED

Malý robot určený na rýchlu rekognoskáciu v teréne alebo na ťažko prístupných miestach, napríklad podvozky vozidiel, pod sedadlá, úzke miestnosti alebo vetracie kanály.