VOZIDLO NA RUŠENIE ELEKTRONICKÉHO BOJA

Vysokovýkonná rušička RCJ HF-VHF-UHF je určená na blokovanie FM komunikácie. Systém pracuje na mikroprocesore pre programovanie DDS, pričom využíva zmiešané signály pre maximálnu efektivitu rušenia. Každý jedinečný šumový signál vytvára „firewall“ medzi vysielačom a prijímačom a umožňuje oblasť selektívneho rušenia prostredníctvom širokopásmových smerových antén, ktoré možno použiť s dlhými drôtovými a všesmerovými anténami na 360° rušenie.